Idź swoją ścieżką

A więc po pierwsze klasy i przedmioty rozszerzone.
Uczeń ma możliwość budowania własnego profilu poprzez wybór tych przedmiotów rozszerzonych, które najbardziej go interesują.
Nie prowadzimy więc sztywno zaprogramowanych klas, a pozostawiamy wybór naszym uczniom, dostosowując organizację szkoły do takiego elastycznego modelu.

Niezdecydowanym, czy takim, którzy jeszcze nie do końca określili co ich interesuje chętnie doradzimy. Nasz dream-team: szkolna psycholożka, szkolna pedagog i wicedyrektor wesprą każdego w podejmowaniu decyzji.

W myśl naszej zasady, że szkoła ma tworzyć środowisko przyjazne do rozwijania swoich zainteresowań i pasji, podążając za uczniem, a nie zamykając mu możliwości wyboru, profil dla każdego ucznia budowany będzie przez wybór konkretnego rozszerzenia, zależącego od jego zainteresowań. Co prawda proponujemy pewne zestawienia przedmiotów pokazując możliwości stworzenia odpowiednich klas, ale to przykłady dla zilustrowania możliwości. I tak w klasie nauk przyrodniczych proponujemy biologię, fizykę i matematykę, ale nic nie stoi na przeszkodzie by któryś z tych przedmiotów zamienić na inny, na przykład na chemię czy geografię. W klasie nauk humanistycznych proponujemy język polski, historię i geografię, ale przedmioty te można wybrać dowolnie i zamiast geografii zdecydować się np na matematykę, z myślą o dobrym przygotowaniu się do matury, lub na inny – dowolnie wybrany przedmiot. W klasie matematyczno-informatycznej sugerujemy matematykę, informatykę i fizykę, ale to od ucznia zależy na jakie przedmioty się zdecyduje. Między sobą, wewnętrznie, nazywamy to “konfiguracją ścieżki dydaktycznej” przez ucznia.

Po drugie: języki obce – z definicji “poszerzone”.
Liceum powstaje przy prowadzącej od niemal 20 lat nowoczesne studia filologiczne Wyższej Szkole Języków Obcych. Dlatego języki obce są ważnym elementem programu nauczania. Każdy uczeń uczyć się będzie trzech języków:
– pierwszy to angielski, którego nauka trwać będzie przez cały okres nauki w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Naukę można rozpocząć od dowolnego poziomu zaawansowania. Taka intensywność pozwoli na opanowanie języka na poziomie C1/C2 oraz poszerzanie znajomości tego języka o elementy Business English, tłumaczenia (w tym tłumaczenia kabinowe), sporządzanie różnej objętości dokumentów, prowadzenie prezentacji itp.
– Drugi to jeden z języków do wyboru: niemiecki, hiszpański, a w przypadku osób zainteresowanych również francuski, czy inny europejski (szkoła może zapewnić zajęcia z języka norweskiego, szwedzkiego, rosyjskiego i innych), tego języka uczniowie uczyć się będą przez cały okres nauki w wymiarze 3 godzin tygodniowo, pozwoli to osiągnąć poziom B2. Nauka może być realizowana od podstaw, lub na wyższych poziomach zaawansowania.
– Trzeci język, którego nauka trwać będzie 2 lata w wymiarze 2 godzin tygodniowo to języki orientalne: japoński, chiński lub koreański. Taka intensywność nauki pozwoli na opanowanie go w zakresie swobodnej komunikacji w sytuacjach codziennych.