Radę Rodziców stanowią wszystkie osoby z rad oddziałowych.

Przewodniczącym Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 jest Pan Przemysław Zdziebkowski.

Rada Rodziców spotyka się cyklicznie raz w miesiącu na terenie szkoły lub online.

W sprawach pilnych – kontakt poprzez mobidziennik oraz media społecznościowe.

Dodatkowe informacje:

Konto bankowe: 62 1020 4027 0000 1702 1609 7770