Radę Rodziców stanowią wszystkie osoby z rad oddziałowych.

Przewodniczącym Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 jest Pani Alicja Frankowski.

Rada Rodziców spotyka się cyklicznie raz w miesiącu na terenie szkoły lub online.

W sprawach pilnych – kontakt poprzez mobidziennik oraz media społecznościowe.

Dodatkowe informacje:

Konto bankowe: 43 1020 4027 0000 1902 1751 9161