JĘZYKI BEZ OGRANICZEŃ

Liceum Akademickie linde.edu.pl wyrasta z tradycji Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, największej niepublicznej uczelni filologicznej w Polsce. Ponad 20-letnie doświadczenia w zakresie nauczania języków obcych na wysokim, akademickim poziomie przełożone zostaną w sposób oczywisty również na program liceum.


Pierwszy język obcy – język angielski

Pierwszym językiem obcym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów będzie język angielski, nauczany tak, by absolwenci znali go na poziomie C1/C2 (poziom sprawności zbliżony do rodzimych użytkowników języka). Na naukę języka angielskiego poświęcone zostanie 5 godzin zajęć tygodniowo przez cały okres nauki.

W nauczaniu języka angielskiego wiodące będzie nie tylko opanowanie gramatyki i słownictwa ale również:
• zapoznanie się z business english,
• poprawność gramatyczna charakterystyczna dla wysokiego rejestru języka,
• umiejętność prowadzenia swobodnej konwersacji, negocjacji,
• umiejętność prezentacji w języku obcym,
• zdolność do poznawania literatury anglojęzycznej w oryginale, tak dziel literackich jak i literatury profesjonalnej, artykułów, publikacji popularno-naukowych i naukowych.

Lekcje języka dla każdej klasy poprowadzi aż 3 nauczycieli specjalistów.


Drugi język obcy – do wyboru! (niemiecki, hiszpański, francuski, inne*)

Drugi język obcy realizowany jest w wymiarze poszerzonym – 3 godziny tygodniowo. Nauka ukierunkowana jest na swobodną codzienną komunikację a także możliwość swobodnego korzystania ze źródeł pisanych. Nauka powadzona jest nie tylko w oparciu o system stacjonarny. Wykorzystywane są również metody nauki zdalnej takie jak – platformy edukacyjne, wideokonferencje itd. Celem kursu jest doprowadzenie absolwenta do poziomu sprawności językowej – B2.
*Grupa musi liczyć przynajmniej 5 osób.

Trzeci język obcy – język azjatycki (chiński, lub japoński, lub koreański)

Trzeci (obowiązkowy) wybrany przez ucznia język realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez dwa lata nauki (druga i trzecie klasa). W trakcie nauki uczeń zdobywa umiejętności komunikacji w płaszczyźnie najistotniejszych życiowych spraw, poznaje alfabet, uczy się funkcjonowania w zupełnie nowym systemie językowym. Wraz z ukończeniem kursu języka azjatyckiego absolwent powinien osiągnąć poziom A2/B1.