ROZWÓJ
 • dbamy o to, by potencjał i uzdolnienia mogły być harmonijnie rozwijane i uzupełniane wiedzą z innych dziedzin
 • rozwój rozumiemy jako wspieranie w kształtowaniu swojej osobowości i kompetencji w oparciu o wypracowane wysokie standardy
 • droga rozwoju to poszukiwanie odpowiedzi na stawiane sobie pytania, dążenie do poznania i zrozumienia, znajdowanie nowego sposobu myślenia
 • rzeczowa, partnerska informacja zwrotna inspiruje do działania i wspiera pełne czerpanie z posiadanych zasobów i talentów
SZACUNEK
 • człowiek jest podmiotem naszych działań
 • szanujemy różnorodność i odmienność każdej z osób
 • wiemy, że każdy zdobywa wiedzę inaczej, tworzymy więc warunki by każdy mógł rozwijać się w dostosowanym do siebie tempie, w sposób, w jaki najlepiej poznaje świat
 • tworzymy nasze środowisko z myślą o wspieraniu różnych uzdolnień wolność osobista, tolerancja, poszanowanie człowieka leżą u podstaw naszej społeczności
WSPÓŁPRACA
 • bezpieczeństwo opieramy na wzajemnych relacjach i szacunku do siebie
 • wymagamy od siebie na równi z wymaganiami wobec innych, dajemy przykład i inspirujemy naszymi działaniami
 • u podstaw każdego działania leży dobro nasze i innych
 • przywiązujemy wagę do wzajemnych relacji, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale w sposób wymierny oddziałują na rozwój tak szkoły jak i każdego indywidualnie
SAMODZIELNOŚĆ
 • każdy ma prawo podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zapytać, wyrazić swoje zdanie czy opinię
 • każdy ma prawo do nowego spojrzenia na otaczający go świat i szukania własnej odpowiedzi u podstaw jego działania
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • drugi człowiek i jego prawa są wartością nadrzędną
 • w działaniu kierujemy się wrażliwością na drugiego człowiek
 • dokonując wyborów kierujemy się odpowiedzialnością za siebie i innych
 • koncentrujemy się na znalezieniu rozwiązania, nie zaś na problemie.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.