Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami prawa szkolnego Liceum Akademickiego linde.edu.pl

Statut Liceum Akademickiego linde.edu.pl

Regulamin szkoły

Regulamin punktowego oceniania zachowania uczniów

Regulamin imprez i uroczystości szkolnych

Procedury bezpieczeństwa

Procedury organizacji zajęć w związku z epidemią Covid

Informacja dla nauczycieli, uczniów ich rodziców w sprawie zasad kształcenia na odległość obowiązujących w Liceum Akademickim linde.edu.pl

Wewnątrzszkolne procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 w Liceum Akademickim linde.edu.pl w Poznaniu