Zapraszamy do Linde! 

 

  DANE OSOBOWE // personal data
  imię* // first name
  drugie imię // middle name
  nazwisko* // family name
  imię matki* // mother’s first name
  imię ojca* // father’s first name
  data urodzenia (dd-mm-rrrr)* // date of birth (dd-mm-yyyy)
  miejsce urodzenia* // place of birth
  płeć (K-kobieta, M-mężczyzna)* // sex (K-female, M-male)
  obywatelstwo* // nationality
  pesel* (w przypadku braku: wpisz datę urodzenia RRMMDD+00001) // (if you don’t have PESEL – please type in your date of birth: YYMMDD+00001)
  nazwa i numer dokumentu tożsamości (obowiązkowe TYLKO dla obcokrajowców) // passport number
  państwo wydania // passport issued by (country)
  ADRES ZAMIESZKANIA // residential address
  ulica* // street
  nr domu* // house number nr mieszkania // flat number
  kod pocztowy* // postal code miejscowość* // city/village
  twoja miejscowość to* // choose: (miasto - city, wieś - village)
  województwo* // region
  adres e-mail* // personal e-mail address
  ADRES KORESPONDECYJNY - jeśli inny niż adres zamieszkania // mail address
  ulica // street
  nr domu // house number nr mieszkania // flat number
  kod pocztowy // postal code miejscowość // city/village
  województwo // region
  KONTAKT TELEFONICZNY // phone number
  nr telefonu* // phone number
  UKOŃCZONA SZKOŁA PODSTAWOWA // School completed
  nazwa* // school name
  miejscowość* // city
  rok ukończenia (RRRR)* // year of graduation (YYYY)
  TWOJE OCENY (na półrocze 2023/2024):
  język polski //
  matematyka //
  język angielski //
  przedmiot, który chcesz rozszerzać jako główny //
  Informacje o dokumentach poradni psychologiczno-pedagogicznej:
  POSIADAM OPINIĘ//
  POSIADAM ORZECZENIE//
  OŚWIADCZENIE
  Potwierdzam prawidłowość niniejszych danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organ prowadzący Liceum Akademickie linde.edu.pl Verbum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17a, 61-577 Poznań zgodnie z obowiązującą ustawą w tym również w przyszłości, w celu organizacji procesu kształcenia przez LICEUM oraz w celach statystycznych związanych z działalnością administratora danych osobowych. Oświadczam, że zobowiązuję się do informowania administratora o wszelkich zmianach w zakresie podanych danych osobowych.*
  Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U.nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.*
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organ prowadzący Liceum Akademickie linde.edu.pl Verbum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17a, 61-577 Poznań a także osób trzecich powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo, w celach marketingowych i reklamowych.
  ANKIETA INFORMACYJNA
  skąd Pan/Pani dowiedział/ła się o naszej szkole
  *POLA OBOWIĄZKOWE
  captcha
  Potwierdzenie rejestracji do liceum zostanie przesłane na e-mail podany w formularzu zgłoszenia. Sprawdź również folder spamu.